Nederlands
Zoek

Disclaimer

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van Veluwe Outdoors

Veluwe Outdoors heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via Veluwe Outdoors's website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Veluwe Outdoors zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Veluwe Outdoors geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. Veluwe Outdoors is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Veluwe Outdoors, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Veluwe Outdoors. Veluwe Outdoors is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Veluwe Outdoors wordt verkregen.

Alle aan Veluwe Outdoors verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Veluwe Outdoors mag niets van Veluwe Outdoors gekopieerd worden.